diumenge, 27 de març de 2011

Pasta de dents d'elefant

 
1. Per a quins alumnes i en relació a quin bloc temàtic del currículum es proposa utilitzar-lo?
Matèria: Química
Curs: 1r Batxillerat
Apartat del currículum: Reaccions químiques

2. Amb quin/s objectiu/s didàctics?
Per buscar conjuntament amb els alumnes respostes als fenòmens observats i relacionar-los amb els conceptes de velocitat de reacció i els factors dels quals depèn (catalitzador, concentració, temperatura...) i, en el cas que es faci l’experiment a l’aula, mostrar evidències de reaccions exotèrmiques.

3. De quina manera es proposa utilitzar-lo? Temporització.
L’experiment el faria el professor tot interactuant amb els alumnes a base de preguntes i diàleg. Si es fa l’experiment a l’aula, el realitzaria el professor amb la col·laboració d’algun alumne per afegir el catalitzador. Els alumnes han d’anotar les observacions.
La durada és d’uns 10-15 minuts entre preparació (o passar el vídeo) i la discussió posterior.

Autors de la proposta: Ferran Serra i Rosa Badosa. INS Bosc de la Coma. Olot

dimarts, 8 de març de 2011

Fem hidrogen. Un gas explosiu


1. Per a quins alumnes i en relació a quin bloc temàtic del currículum es proposa utilitzar-lo?
Matèria: Física i Química
Curs :  ESO i Cicle superior d'Educació Primària 
Apartat del currículum: La Matèria, Reaccions químiques

2. Amb quin/s objectiu/s didàctics?

Realitzar i observar una reacció química.
Explicar la generació d’hidrogen a partir de la reacció d’un àcid i un metall.
Escriure i igualar la reacció química que es produeix

3. De quina manera es proposa utilitzar-lo? Temporització.
Es pot realitzar en grups de 2 o 3 alumnes o bé com a demostració (un alumne o el professor). Si es realitza l'experiment, cal anar amb compte amb les mesures de seguretat: ulleres de protecció, no acostar directament la flama al tub... Després de veure el vídeo els alumnes poden preparar i realitzar l’experiència. Segons el nivell de l’alumnat caldrà parlar de reacció química i formular-la. És interessant el debat posterior que es pot originar, per exemple: Futur de l’hidrogen com a combustible alternatiu als derivats del petroli, avantatges i inconvenients.


Autors: Tavi Casellas, Carme Hereu i Montse Mallorquí

Fem diòxid de carboni. Una reacció química


1. Per a quins alumnes i en relació a quin bloc temàtic del currículum  es proposa utilitzar-lo?
Matèria:                                 Ciències de la Naturalesa
Curs:                                      Cicle superior de primària i ESO
Apartat del currículum:       La Matèria, Reaccions químiques

2. Amb quin/s objectiu/s didàctics?
Realitzar i observar una reacció química.
Explicar la generació d’un gas a partir de la reacció d’un sòlid i d’un líquid.
Escriure i igualar la reacció química que es produeix

3. De quina manera es proposa utilitzar-lo?. Temporització. En grups de 2 o 3 alumnes o bé com a demostració (un alumne o el professor). Després de veure el vídeo els alumnes poden preparar i realitzar l'experiment. Segons el nivell de l’alumnat caldrà parlar de reacció química i formular-la. En acabar es demana als alumes: Com podem saber quin gas és? És oxígen, és hidrogen? Es pot ampliar l’experiència buidant el gas del globus dins d’un recipient que conté una espelma encesa... què passarà?


Autors: Tavi Casellas, Carme Hereu i Montse Mallorquí