diumenge, 27 de març de 2011

Pasta de dents d'elefant

 
1. Per a quins alumnes i en relació a quin bloc temàtic del currículum es proposa utilitzar-lo?
Matèria: Química
Curs: 1r Batxillerat
Apartat del currículum: Reaccions químiques

2. Amb quin/s objectiu/s didàctics?
Per buscar conjuntament amb els alumnes respostes als fenòmens observats i relacionar-los amb els conceptes de velocitat de reacció i els factors dels quals depèn (catalitzador, concentració, temperatura...) i, en el cas que es faci l’experiment a l’aula, mostrar evidències de reaccions exotèrmiques.

3. De quina manera es proposa utilitzar-lo? Temporització.
L’experiment el faria el professor tot interactuant amb els alumnes a base de preguntes i diàleg. Si es fa l’experiment a l’aula, el realitzaria el professor amb la col·laboració d’algun alumne per afegir el catalitzador. Els alumnes han d’anotar les observacions.
La durada és d’uns 10-15 minuts entre preparació (o passar el vídeo) i la discussió posterior.

Autors de la proposta: Ferran Serra i Rosa Badosa. INS Bosc de la Coma. Olot

dimarts, 8 de març de 2011

Fem hidrogen. Un gas explosiu


1. Per a quins alumnes i en relació a quin bloc temàtic del currículum es proposa utilitzar-lo?
Matèria: Física i Química
Curs :  ESO i Cicle superior d'Educació Primària 
Apartat del currículum: La Matèria, Reaccions químiques

2. Amb quin/s objectiu/s didàctics?

Realitzar i observar una reacció química.
Explicar la generació d’hidrogen a partir de la reacció d’un àcid i un metall.
Escriure i igualar la reacció química que es produeix

3. De quina manera es proposa utilitzar-lo? Temporització.
Es pot realitzar en grups de 2 o 3 alumnes o bé com a demostració (un alumne o el professor). Si es realitza l'experiment, cal anar amb compte amb les mesures de seguretat: ulleres de protecció, no acostar directament la flama al tub... Després de veure el vídeo els alumnes poden preparar i realitzar l’experiència. Segons el nivell de l’alumnat caldrà parlar de reacció química i formular-la. És interessant el debat posterior que es pot originar, per exemple: Futur de l’hidrogen com a combustible alternatiu als derivats del petroli, avantatges i inconvenients.


Autors: Tavi Casellas, Carme Hereu i Montse Mallorquí

Fem diòxid de carboni. Una reacció química


1. Per a quins alumnes i en relació a quin bloc temàtic del currículum  es proposa utilitzar-lo?
Matèria:                                 Ciències de la Naturalesa
Curs:                                      Cicle superior de primària i ESO
Apartat del currículum:       La Matèria, Reaccions químiques

2. Amb quin/s objectiu/s didàctics?
Realitzar i observar una reacció química.
Explicar la generació d’un gas a partir de la reacció d’un sòlid i d’un líquid.
Escriure i igualar la reacció química que es produeix

3. De quina manera es proposa utilitzar-lo?. Temporització. En grups de 2 o 3 alumnes o bé com a demostració (un alumne o el professor). Després de veure el vídeo els alumnes poden preparar i realitzar l'experiment. Segons el nivell de l’alumnat caldrà parlar de reacció química i formular-la. En acabar es demana als alumes: Com podem saber quin gas és? És oxígen, és hidrogen? Es pot ampliar l’experiència buidant el gas del globus dins d’un recipient que conté una espelma encesa... què passarà?


Autors: Tavi Casellas, Carme Hereu i Montse Mallorquí

dimarts, 1 de febrer de 2011

Una festa amb molta química

Us proposem un vídeo molt graciós sobre la Taula Periòdica dels elements.
Observeu el vídeo

Tot i que es pot utilitzar a diferents nivells, us fem la següent proposta:

1. Per a quins alumnes i en relació a quin bloc temàtic del currículum es proposa utilitzar-lo?

Matèria: Física i Química
Curs : 3r ESO
Bloc del currículum: La Taula Periòdica

2. Amb quin/s objectiu/s didàctics?

Identificar la reactivitat d’alguns elements, així com interpretar alguns conceptes més complexos com les valències o nombres d’oxidació.

3. De quina manera es proposa utilitzar-lo? Proposta metodològica. Temporització.

Desprès de veure el vídeo els alumnes haurien d’explicar els “fenòmens químics” que han vist utilitzant terminologia científica, introduint els conceptes reacció, enllaç, valència, àtom, element i molècula. Els alumnes treballen en grup i es fa una posada en comú al final.
20-25 minuts.

Proposat per Sergi Paredes

divendres, 3 de desembre de 2010

Una moneda que salta

Us presentem un video d'un experiment molt senzill. En el cas que realitzem l'experiment necessitem una moneda, una ampolla de vidre, un recipient (vas de precipitats) i gel (encara que també és podria utilitzar una nevera o congelador).

Observa el vídeoTot i ser un experiment que es pot utilitzar a diferents nivells, us fem la següent proposta:

1. Amb quins alumnes i en relació a quin bloc temàtic del currículum es proposa utilitzar-lo?

Ciències de la naturalesa 1r ESO, unitat "La matèria".

2. Amb quin/s objectiu/s?

Observació del comportament dels gasos a diferent temperatura, de manera que ajudi a comprendre la teoria cinètico-molecular de la matèria.

3. De quina manera es proposa utilitzar-lo? Proposta metodològica. Temporització.

Observació inicial del vídeo i discussió a nivell de tota la classe. Elaboració d'una explicació del fenomen entre tot el grup i comparació amb la resta d'estats de la matèria. Realització opcional de l'experiència en el cas de disposar al centre de congelador o gel.

15-20 minuts

Proposat per Sergi Paredes

Benvinguts al bloc Química en Vídeos

Benvinguts al bloc Química en Vídeos iniciat per celebrar l'Any Internacional de la Química 2011, i per compartir amb tots vosaltres vídeos d'experiments amb propostes per treballar a l'aula.
Es tracta d'un bloc adreçat a tots els professors, educadors i divulgadors científics per crear una eina útil de treball a l'aula a partir de vídeos d'experiments interessants sobre química.

En aquest bloc TOTS hi participeu!!

Si tens una proposta per enllaçar un vídeo sobre química per a qualsevol nivell posa't en contacte amb nosaltres. Cada setmana penjarem un vídeo amb propostes seleccionades d'entre totes les enviades per vosaltres.

Més informació:

Web del CDEC

Fins aviat!!