dimarts, 1 de febrer de 2011

Una festa amb molta química

Us proposem un vídeo molt graciós sobre la Taula Periòdica dels elements.
Observeu el vídeo

Tot i que es pot utilitzar a diferents nivells, us fem la següent proposta:

1. Per a quins alumnes i en relació a quin bloc temàtic del currículum es proposa utilitzar-lo?

Matèria: Física i Química
Curs : 3r ESO
Bloc del currículum: La Taula Periòdica

2. Amb quin/s objectiu/s didàctics?

Identificar la reactivitat d’alguns elements, així com interpretar alguns conceptes més complexos com les valències o nombres d’oxidació.

3. De quina manera es proposa utilitzar-lo? Proposta metodològica. Temporització.

Desprès de veure el vídeo els alumnes haurien d’explicar els “fenòmens químics” que han vist utilitzant terminologia científica, introduint els conceptes reacció, enllaç, valència, àtom, element i molècula. Els alumnes treballen en grup i es fa una posada en comú al final.
20-25 minuts.

Proposat per Sergi Paredes

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada